" گزيده اشعار مرحوم فريدون مشيري "

 

 Back to My Home Page

ليست اشعار به ترتيب حروف

نمايش شعر

درياب مرا، دريا

درياي نگاه

دلاويزترين

دلي از سنگ خواهد

راز

زبان بسته

سبكباران ساحل ها

سنگ و آئينه

سه آفتاب ...

شبها كه مي سوخت

شعبده

صداي يك تن ...

صدف

طلوع

غريق

فرياد هاي خاموشي

فلسفه حيات !

قطره، باران، دريا

كوچ

كوچه

گل خشكيده

گنجينه

ما،همان جمع پراكنده

مرگ در مرداب

مرواريد مهر

مهر مي ورزيم ...

نگاهي به آسمان

نيلوفرستان

هزاران اسب سپيد ...

ياد

آسمان كبود

احساس

ارمغان

از ژرفاي آن غرقاب

اوج

اي عشق

ايثار

بر آمد آفتاب

بغض

بگو كجاست؟

به هر موجي

بوسه و آتش

بيكرانه

پاسخ

پرنيان سرد

پرواز

پس از باران

پس از مرگ بلبل

پشت اين در

پند

پيكار

تاريك

جزر و مد

چراغي در افق

چشم به راه

خواب، بيدار

در بلنديهاي پرواز

در هاله شرم

دروازه طلايي

دريا

 

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠