" مجموعه اشعار مهدي اخوان ثالث ،،، زمستان"

Back to Home Page

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

ليست اشعار

نمايش شعر

 براي دختركم لاله

 زمستان

 گزارش

 جرقه

 لحظه

 گرگ هار

 بيمار

 فسانه

 داوري

 آب و آتش

 پاسخ

 سرود پناهنده

 پرنده‌اي در دوزخ

 پند

 آواز كَرَك

 چاووشي

 هستن

 باغ من

 شكار (يك منظومه)

 ياد

 نغمه‌ي همدرد

 ارمغان فرشته

 خفته

 بي‌سنگر

 شعر

 سترون

 در ميكده

 هرجا دلم بخواهد

 نظاره

 مهتابي بر گورستان

 سه شب

 سگها و گرگها

 فراموش

 فرياد

 مشعل خاموش

 اندوه

 قصه‌اي از شب

 مرداب

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

Back to Home Page

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠