"  14 شعر برگزيده از اشعار مهدي اخوان ثالث با صداي خود شاعر"

Back to Home Page

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

در اين قسمت تعداد 14 شعر كه با صداي شاعر خوانده شده قرار دادم. با توجه به محدوديت استفاده از فضاي وب، مجبور شدم بعضي از شعرها رو در چند قسمت جدا بيارم. براي گوش كردن شعر مي‌تونين روي اسم شعر كليك كنين و براي لذت بخش شدن گوش كردن به شعر، مي‌تونين گزينه "مشاهده متن شعر" رو بزنين تا متن شعر در قسمت مربوطه نمايش داده بشه. اميدوارم خوشتون بياد. مدت زمان كل اشعار حدود 45 دقيقه هست.

ليست اشعار (كليك كنين)

مدت زمان

حجم فايل

نمايش شعر انتخابي

 چاووشي (قسمت اول)

 چاووشي (قسمت دوم)

 چاووشي (قسمت سوم)

 چاووشي (قسمت چهارم)

 لحظه‌ي ديدار

 اندوه

 غزل

 چون سبوي تشنه...

 آخر شاهنامه (قسمت اول)

 آخر شاهنامه (قسمت دوم)

 ما (قسمت اول)

 ما (قسمت دوم)

 قاصدك

 زمستان (قسمت اول)

 زمستان (قسمت دوم)

 فرياد

 ميراث (قسمت اول)

 ميراث (قسمت دوم)

 ميراث (قسمت سوم)

 باغ من

 پيغام

 دريچه‌ها

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

مشاهده شعر

2':30"

2':20"

2':30"

2':25"

0':55"

1':00"

2':25"

0':55"

2':25"

2':00"

1':30"

2':05"

1':50"

1':55"

1':40"

2':30"

2':25"

2':05"

2':05"

1':50"

2':25"

0':55"

190 Kb

185 Kb

195 Kb

192 Kb

075 Kb

078 Kb

186 Kb

075 Kb

187 Kb

157 Kb

122 Kb

165 Kb

145 Kb

149 Kb

133 Kb

191 Kb

190 Kb

166 Kb

166 Kb

147 Kb

187 Kb

071 Kb
 

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

Back to Home Page

 

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠