" مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ،،، عصيان"

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

ليست اشعار

نمايش شعر

 عصيان (بندگي) ...

 عصيان (بندگي) ...  ادامه

 عصيان (خدائي )

 عصيان خدا

 شعري براي تو

 پوچ

 دير

 صدا

 بلور رؤيا

 ظلمت

 گره

 بازگشت

 از راهي دور

 رهگذر

 جنون

 بعدها

 زندگي

 

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠