" مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ،،، ديوار"

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

ليست اشعار

نمايش شعر

  گناه

  رؤيا

  نغمه درد

  گمشده

  اندوه پرست

  قرباني

  آرزو

  آبتني

  سپيده عشق

  بر گور ليلي

  اعتراف

  ياد يكروز

  موج

  شوق

  اندوه تنهايي

  قصه اي در شب

  شكست نياز

  شكوفه اندوه

  پاسخ

  ديوار

  ستيزه

  قهر

  تشنه

  ترس

  دنياي سايه ها

 

 

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠