" مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ،،، اسير"

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

ليست اشعار

نمايش شعر

  ناشناس

  چشم براه

  آئينه شكسته

  دعوت

  خسته

  بازگشت

  نقش پنهان

  بيمار

  مهمان

  راز من

  دختر و بهار

  خانه متروك

  يكشب

  در برابر خدا

  اي ستاره ها

  حلقه

  اندوه

  صبر سنگ

  از دوست داشتن

  صدائي در شب

  دريائي

  شب و هوس

  شعله رميده

  رميده

  خاطرات

  رويا

  هرجائي

  اسير

  بوسه

  ناآشنا

  حسرت

  يادي از گذشته

  پائيز

  وداع

  افسانه تلخ

  گريز و درد

  انتقام

  ديو شب

  عصيان

  شراب و خون

  ديدار تلخ

  گمگشته

  از ياد رفته

 

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠