" مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ،،، تولدي ديگر"

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

ليست اشعار

نمايش شعر

 آن روزها

 گذران

 آفتاب مي شود

 روي خاک

 شعر سفر

 باد ما را با خود خواهد برد

 غزل

 در آبهاي سبز تابستان

 ميان تاريکي

 بر او ببخشائيد

 دريافت

 وصل

 عاشقانه

 پرسش

 جمعه

 عروسک کوکي

 تنهائي ماه

 معشوق من

 در غروبي ابدي

 مرداب

 آيه هاي زميني

 هديه

 ديدار در شب

 وهم سبز

 فتح باغ

 به علي گفت مادرش روزي ....

 پرنده فقط يک پرنده بود

 اي مرز پر گهر

 به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد

 من از تو ميمردم

 تولدي ديگر

 

 زندگي‌نامه‌ي فروغ            مشاهده‌ي كتاب : اسير    ديوار    عصيان    تولدي‌ديگر    ايمان بياوريم به فصل سرد        بازگشت به صفحه اصلي

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠