" گزيده اشعار استاد احمد شاملو "

Back to My Home Page

انتخاب دفتر شعر

ليست اشعـــار  و  نمايش شعر

   قطع‌نامه

   هوای‌ تازه

   باغ آينه

   لحظه‌ها و هميشه

   آيدا در آينه

   آيدا: درخت، خنجر و خاطره

   مرثيه‌های خاک

   حديث بی‌قراری ماهان

   شکفتن در مه

   ابراهيم در آتش

   دشنه در ديس

   ترانه‌های کوچک غربت

   مدايح بی‌ صله

   در آستانه

   ققنوس در باران

 

Back to Home Page

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠