درخت شاه بلوط

صادق

اين گروه، سياستمداراني مادرزاد هستند. داراي توان بالا در قضاوت بوده و علاقمند به تاثيرگذاري بر روي ديگران مي‌باشند. اغلب فكر مي‌كنند كه ديگران آنها را درك نمي‌كنند. آنها فقط يكبار عاشق مي‌شوند.