درخت سدر

صميمي

زيبا هستند و مي‌دانند چگونه با محيط سازگار شوند. به تجملات علاقه دارند و از سلامتي خوبي برخوردارند. خجالتي نيستند و غالبا ديگران را كمتر از خود مي‌بينند و داراي اعتماد به نفس بسيار بالايي هستند. همواره منتظر يك عشق واقعي‌اند و قادرند سريع تصميم بگيرند.