درخت راش

خلاق

سليقه‌ي خوب و قدرت سازماندهي بسيار بالايي در زندگي و شغل خود دارند. اغلب نگران وضعيت ظاهري خود هستند. آنها رهبران خوبي هستند كه غالبا ريسكهاي غيرضروري انجام نمي‌دهند. اين گروه به تناسب اندام خود از طريق رژيم، ورزش و ... بسيار علاقمندند.