درخت گردو

پرشور

سخت‌گير، عجيب و گاهي خودخواه مي‌شوند. گاهي عكس‌العملهاي غيرمنتظره دارند. افراد اين گروه نجيب و داراي افقي گسترده مي‌باشند و في‌البداهه عمل مي‌كنند. بلندپروازي آنها نامحدود است و كمتر انعطاف‌پذيرند. شريكي هستند كه همواره مورد تحسين قرار مي‌گيرند. كمي حسود و احساساتي هستند و هرگز اهل مصالحه نمي‌باشند.