درخت بيد مجنون

ماليخوليايي

زيبا، حساس و بسيار وابسته به حس تلقين هستند. از هر چيز زيبا خوششان مي‌آيد. عاشق سفر بوده و مي‌توانند تحت تاثير قرار گيرند. آنها صادق، خيالباف و بي‌قرارند ولي در عين حال پرتوقع و داراي بصيرتي بالا هستند. اغلب شريكي محكم پيدا مي‌كنند.