سال‌شمار احمد شاملو

ترجيح ميدهم كه شعر  شيپور باشد نه لالايي. 

Back to My Home Page

 

احمد شاملو
در آغازِ شاعری: ا. صبح، نام شعری: ا. بامداد
متولد ۲۱ آذر ۱۳۰۴، تهران.
شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم شعر و رمان، محقق کتاب کوچه.

۱۳۰۴

·         احمد شاملو (ا. صبح / ا.بامداد) روز ۲۱ آذر در خانه‌ی شماره‌ی ۱۳۴ .خيابان صفی‌عليشاه تهران متولد شد.

·         دوره‌ی کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش بود و هرچند وقت را در جايی به ماءموريت می‌رفت، در شهرهايی چون رشت و سميرم و اصفهان و آباده و شيراز گذراند.

·         مادرش کوکب عراقی شاملو بود. پدرش حيدر.

۱۶ـ۱۳۱۰

·         دوره‌ی دبستان در شهرهای خاش و زاهدان و مشهد. اقدام به گردآوری مواد فرهنگ عوام.

۲۰ـ۱۳۱۷

·         دوره‌ی دبيرستان در بيرجند و مشهد و تهران.

·         از سال سوم دبيرستانِ ايرانشهرِ تهران به شوق‌ِتحصيلِ دستورِ زبان آلمانی به سال اول دبيرستان صنعتی می‌رود.

۳ـ۱۳۲۱

·         انتقال پدر به گرگان و ترکمن صحرا برای سرو سامان دادن به تشکيلاتِ ازهم‌پاشيده‌ی ژاندارمری.

·         در گرگان ادامه‌ی تحصيل در کلاس سوم دبيرستان.

·         شرکت در فعاليت‌های سياسی در مناطق شمالِ کشور.

·         در تهران دستگير و به زندان شوروی‌ها در رشت منتقل می‌شود.

۵ـ۱۳۲۴

·         آزادی از زندان. با خانواده به رضائيه می‌رود. به کلاس چهارم دبيرستان.

·         با آغاز حکومت پيشه‌وری و دموکرات‌ها، چريک‌ها به منزل‌شان می‌ريزند و او پدرش را نزديک به دو ساعت مقابل جوخه‌ی آتش نگه‌می‌دارند تا از مقامات بالا کسب تکليف کنند.

·         بازگشت به تهران و ترکِ کامل تحصيل مدرسی.

۱۳۲۶

·         ازدواج.

·         مجموعه‌ی اشعار آهنگ‌های فراموش‌شده توسط ابراهيم ديلمقانيان.

۱۳۲۷

·         هفته‌نامه‌ی سخن‌نو (پنج شماره).

۱۳۲۹

·         داستان زنِ پشتِ درِ مفرغی.

·         هفته‌نامه‌ی روزنه (هفت شماره).

۱۳۳۰

·         سردبير چپ (در مقابل سردبير راست) مجله‌ی خواندنيها.

·         شعر بلند ۲۳.

·         مجموعه‌ی اشعار قطع‌نامه.

۱۳۳۱

·         مشاورت فرهنگی سفارت مجارستان (حدود دو سال).

·         سردبير هفته‌نامه‌ی آتشبار، به مديريت انجوی.

۱۳۳۲

·         چاپ مجموعه‌ی اشعار آهن‌ها و احساس که پليس در چاپخانه می‌سوزاند. (تنها نسخه‌ی موجودِ آن نزد سيروس طاهباز است).

·         ترجمه‌ی طلا در لجن اثر ژيگموند موريتس و رمان بزرگ پسران مردی که قلبش از سنگ بود اثر موريو کايی با تعدادی داستان کوتاهِ نوشته‌ی خودش و همه‌ی يادداشت‌های فيش‌های کتاب کوچه در يورش افراد فرمانداری نظامی به خانه‌اش ضبط شده از ميان می‌رود و خود او موفق به فرار می‌شود. بعد از چند بار که موفق می‌شود فرار کند در چاپخانه‌ی روزنامه‌ی اطلاعات دستگير می‌شود.

۱۳۳۳

·         زندانی سياسی در زندان موقت شهربانی و زندان قصر، (۱۳ تا ۱۴ ماه).

·         در زندان دستور زبان فارسی را می‌نویسد و تعدادی شعر.

۱۳۳۴

·         آزادی از زندان.

·         چهار دفتر شعر آماده به چاپ را نقی نقاشيان نامی به قصد چاپ با خود می‌برد و ديگر هرگز پيدايش نمی‌شود. از آن جمله شعر بلند مرگِ شاماهی به عنوان نخستين تجربه‌ی شعر روايی به زبان محاوره.

·         نمایشنامه‌ی «مردگان برای انتقام باز‌می‌گردند» و داستان کوتاه «مرگ زنجره» و «سه مرد از بندر بی‌آفتاب»

·         رمان‌های: لئون مورنِ کشيش اثر بئاتريس بِک، زنگار اثر هربر لوپوريه، برزخ اثر ژان روورزی.

·         فرزندان: سياوش، سيروس، سامان و ساقی.

۱۳۳۵

·         سردبيری مجله‌ی بامشاد

۱۳۳۶

·         مجموعه‌ی اشعار هوای تازه.

·         افسانه‌های هفت گنبد، حافظ شيراز، ترانه‌ها (رباعيات ابوسعيد ابوالخير، خيام و بابا طاهر).

·         ازدواج دوم.

·         سردبیری مجله‌ی آشنا

·         مرگ پدر

۱۳۳۷

·         ترجمه‌ی رمان پابرهنه‌ها اثر زاهاريا استانکو با عطا بقايی.

·         سردبيری اطلاعات ماهانه، دوره‌ی يازدهم.

۱۳۳۸

·         قصه‌ی خروس‌زری پيرهن‌پری برای کودکان.

·         تهيه‌ی فيلم مستند سيستان و بلوچستان برای شرکت ايتال کونسولت.

·         آغاز همکاری با سينماگران. نوشتن فيلم‌نامه و ديالوگ فيلم‌نامه.

۱۳۳۹

·         مجموعه اشعار باغ آينه.

·         سردبيری ماهنامه‌ی اطلاعات (دو شماره).

·         تاءسيس و سرپرستی اداره‌ی سمعی و بصری وزارت کشاورزی با همکاری هادی شفائيه و سهراب سپهری.

·         سردبیری مجله‌ی فردوسی

۱۳۴۰

·         سردبيری کتاب هفته(۲۴ شماره‌ی اول)

·         جدايی از همسر دوم، با ترک همه چيز و از آن جمله برگه‌های کتاب کوچه.

۲ـ۱۳۴۱

·         آشنايی با آيدا (۱۴ فروردين ).

·         بازگشت به کتاب هفته.

·         ترجمه‌ی نمايشنامه‌های درخت سيزدهم اثر آندره ژيد و سی‌زيف و مرگ اثر روبر مِرل.

۱۳۴۳

·         ازدواج با آيدا در فروردين ماه و اقامت در ده شيرگاه (مازندران).

·         مجموعه‌ی اشعار آيدا در آينه و لحظه‌ها و هميشه.

·         ماهنامه‌ی انديشه و هنر ويژه‌ی ا.بامداد به سردبيری و مديريت دکتر ناصر وثوقی.

۱۳۴۴

·         مجموعه‌ی اشعار آيدا: درخت و خنجر و خاطره!

·         ترجمه‌ی کتاب ۸۱۴۹۰ اثر آلبر شمبون.

·         تحقيق و گردآوری و تدوين کتاب کوچه. (برای سومين‌بار از نو آغاز می‌کند!)

۱۳۴۵

·         مجموعه‌ی اشعار ققنوس در باران.

·         هفته‌نامه‌ی ادبی و هنری بارو، که بعد از سه شماره با اولتيماتوم وزير اطلاعاتِ وقت تعطيل می‌شود.

·         شب شعر به دعوت انجمن ايران و آمريکا.

·         تهيه‌ی برنامه‌ي کودکان برای تلويزيون به اسم «قصه‌های مادربزرگ»

۱۳۴۶

·         سردبيری قسمت ادبی و فرهنگی هفته‌نامه‌ی خوشه.

·         ترجمه‌ی کتاب قصه‌های بابام اثر ارسکين کالدوِل.

·         عضويت کانون نويسنده‌گان ايران.

·         شب شعر در کرمانشاه به دعوت دانشجويان.

·         سخنرانی در دانشگاه شيراز.

۱۳۴۷

·         تحقيق روی غزليات حافظ و تاريخ دوره‌ی حافظ.

·         نمايشنامه‌ی عروسی خون اثر فدريکو گارسيا لورکا.

·         ترجمه‌ی غزل غزل‌های سليمان.

·         شب شعر به دعوت انجمن فرهنگی ايران و آلمان، گوته.

·         «شب‌های شعر خوشه» به مدت يک هفته از سوی مجله‌ی خوشه.-فستيوال بزرگ شاعران-

·         يادنامه‌ی هفته‌ی شعر و هنر خوشه.

۱۳۴۸

·         قصه‌ی منظوم چی شد که دوستم داشتن برای کودکان.

·         تعطيل مجله‌ی خوشه با اخطار رسمی ساواک.

·         برگزيده‌ی شعرهای احمدشاملو (سازمان نشر کتاب).

·         مجموعه‌ی اشعار مرثيه‌های خاک.

۱۳۴۹

·         مجموعه‌ی اشعار شکفتن در مه.

·         قصه‌ی ملکه‌ی سايه‌ها برای کودکان.

·         کارگرانی چند فيلم فولکلوريک برای تله‌ويزيون: «پاوه، شهری از سنگ» و «آناقليچ داماد می‌شود»

·         ترجمه‌ی تعدادی قصه برای کودکان «سه بزغاله و نی‌لبک جادو»، «روباه پير و زاغی بی‌تدبير» و «اشک تمساح»

۱۳۵۰

·         رمان خزه (ترجمه‌ی مجددی از زنگار.)

·         قصه‌ی هفت کلاغون برای کودکان.

·         ترجمه‌ی کامل پابرهنه‌ها اثر زاهاريا استانکو. (ترجمه‌ی مجدد)

·         دعوت به فرهنگستان زبان ايران برای تحقيق و تدوينِ کتاب کوچه، سه سال.

·         نگارش نمايشنامه‌ی آنتيگون (ناتمام).

·         مرگ مادر. ۱۴ اسفند

۱۳۵۱

·         ضبط صفحات و نوار کاستِ «صدای شاعر» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. حافظ، مولوی، نيما، خيام، شاملو.

·         اجرای برنامه‌های راديويی برای کودکان و جوانان.

·         نگارش فيلمنامه‌ی کوتاه حلوا برای زنده‌ها.

·         ترجمه‌ی تعدادی داستان کوتاه: دماغ، دست به دست، لبخند تلخ، زهرخند، افسانه‌های کوچک چينی.

·         شب شعر در انجمن فرهنگی گوته. (۲۶ مهرماه)

·         شب شعر در انجمن ايران و آمريکا. (اول آبان‌ماه)

·         تدريس مطالعه‌ی آزمايشگاهی زبان فارسی در دانشگاه صنعتی (سه ترم)

·         همکاری با روزنامه‌های کيهان فرهنگی و آينده‌گان.

·         سفر به پاريس (فرانسه) برای معالجه‌ی آرتروز شديد گردن. عمل جراحی روی گردن.

۱۳۵۲

·         مجموعه‌ی اشعار ابراهيم در آتش.

·         مجموعه‌ی درها و ديوار بزرگ چين.

·         شب شعر در مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر.

·         نگارش فيلمنامه‌ی تخت ابونصر برای تله‌ويزيون.

·         ترجمه‌ی رمان مرگ کسب و کار من است اثر روبر مرل.

·         ترجمه‌ی نمايشنامه‌ی مفتخورها اثر گرگه‌ی چی‌کی.

۱۳۵۳

·         ترجمه‌ی مجموعه‌داستان سربازی از يک دوران سپری شده.

·         مجموعه‌ی شعرهای عاشقانه‌ی از هوا و آينه‌ها.

۱۳۵۴

·         سفر به ايتاليا برای شرکت در کنگره‌ی نظامی گنجوی به دعوت دانشگاه رم.

·         حافظ شيراز.

·         دعوت دانشگاه بوعلی برای سرپرستی پژوهشکده‌ی آن دانشگاه. (دوسال)

۱۳۵۵

·         تهيه گفتار برای چند فيلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر.

·         سفر به آمريکا (ايالات متحده) به دعوت مشترک انجمن قلم (Pen Club )و دانشگاه پرينستون برای سخنرانی و شعرخوانی.

·         آشنايی با شاعران و نويسنده‌گانی از آسيای ميانه و شمال آفريقا از جمله ياشار کمال، آدونيس، البياتی و وزنيسينسکی.

·         سخنرانی و شعرخوانی در دانشگاه‌های MIT بوستون ، UCبرکلی.

·         پيشنهاد دانشگاه کلمبيای نيويورک برای کمک به تدوين کتاب کوچه را نمی‌پذيرد.

·         ميهمان مدعو فستيوال جهانی شعر در سانفرانسيسکو و آستينِ تگزاس. شب شعر به دعوت دانشجويان ايرانی فيلادلفيا و نيويورک.

·         بازگشت به ايران بعد از سه ماه.

·         شب شعر در انستيتو گوته

·         استعفا از سرپرستی پژوهشکده‌ی دانشگاه بوعلی.

·         پايان نگارش بيوگرافی‌مانندی به نام ميراث که تنها نسخه‌ی دست‌ـ نوشته‌ی آن را علی‌رضا ميبدی به امانت بُرد!

·         ترک ايران به عنوان اعتراض به سياست‌های رژيم.

·         سفر به ايالات متحد آمريکا. (اقامت به مدت يک سال).

·         سخنرانی‌هايی در دانشگاه‌های آمريکا.

۱۳۵۶

·         انتشار مجموعه‌ی اشعار دشنه در ديس.

·         برگزيده‌ی اشعار (انتشارات اميرکبير).

۱۳۵۷

·         دعوت برای سردبيری هفته‌نامه‌ی ايرانشهر به لندن.

·         ترک ايالات متحد آمريکا.

·         سفر به انگلستان.

·         انتشار ۱۲ شماره هفته‌نامه‌ی ايرانشهر با مشکلات فراوان(شهريور ۵۷).

·         دی‌ماه ۵۷ استعفا می‌دهد. (به علت اختلاف‌هايی با مدير هفته‌نامه).

·         قصه‌ی دخترای ننه دريا و بارون و قصه‌ی دروازه‌ی بخت به صورت کتاب کودکان.

·         از مهتابی به کوچه (مجموعه‌ی مقالات).

·         بازگشت به ايران. (اسفندماه).

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار، (دفتر اول آ) قطع وزيری.

·         عضويت در هياءت دبيران کانون نويسنده‌گان ايران.

·         نشر مقالاتی در مجلات و روزنامه‌ها.

۹ـ۱۳۵۸

·         سردبير مجله‌ی هفته‌گی کتاب جمعه (بعد از ۳۶ شماره به اجبار تعطيل می‌شود).

·         نشر مقالاتی در مجلات و روزنامه‌ها.

·         شب شعر به دعوت انجمن ايران و فرانسه.

·         مجموعه‌ی اشعار ترانه‌های کوچک غربت.

·         سخنرانی در باشگاه ارامنه‌ی تهران.

·         ترجمه‌ی شهريار کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری در کتاب جمعه.

·         ترجمه‌ی بگذار سخن بگويم! اثر دوميتيلا دو چونگارا (با همکاری ع. پاشايی).

·         شب شعر در انستيتو گوته.

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر دوم آ).

·         نوار صوتی کاشفان فروتن شوکران با شعر و صدای شاعر.

·         نوار صوتی و کتاب ترانه‌ی شرقی و اشعار ديگر، ترجمه‌ی شعرهايی از فدريکو گارسيا لورکا.

·         عضو هياءت پنج نفره‌ی دبيران کانون نويسنده‌گان ايران (دوره‌ی دوم).

۱۳۶۰

·         قصه‌ی خروس زری پيرهن پری و يل و اژدها به صورت کتاب و نوار کاست برای کودکان.

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر سوم آ) قطع وزيری، مجموعاً ۱۰۶۴ صفحه.

·         از حالا به بعد با همکاری آيدا روی کتاب کوچه کارمی‌کند.

·         عضو هياءت پنج نفره‌ی دبيران کانون نويسنده‌گان (دوره‌ی سوم).

۱۳۶۱

·         ترجمه‌ی هايکو، شعر ژاپنی (با ع. پاشايی).

·         ترجمه‌ی نمايش‌نامه‌ی نصف شب است ديگر، دکتر شوايتزر! اثر ژيلبر سِسبرون.

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر اول الف).

۱۳۶۲

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار (دفتر دوم الف).

·         کتاب و نوار صوتی سياه همچون اعماقِ آفريقای خودم. ترجمه و اجرای اشعاری از لنگستون هيوز.

·         کتاب و نوار صوتی سکوت سرشار از ناگفته‌هاست. ترجمه‌ی آزاد و اجرای اشعاری از مارگوت بيکل.

·         برگزيده‌ی اشعار (نشر تندر)

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار، (دفتر سوم الف)

·         انتشار کتاب‌ها متوقف می‌شود.

۵ـ۱۳۶۳

·         رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرين را با عنوان عيساديگر، يهودا ديگر! با موخره‌ی مفصلی بازنويسی می‌کند.

·         استاد محمد مددی سرديس شاملو را با برنز می‌سازد

·         گفت و شنودی با احمد شاملو به کوشش ناصر حريری.

۱۳۶۶

·         فيلمنامه‌ی ميراث.

·         آغاز ترجمه‌ی آزادِ دُنِ آرام اثر ميخاييل شولوخوف.

·         انتشار ژاپنی کتاب ابراهيم در آتش به ترجمه‌ی شوکو ياناگا در مجله‌ی (توکيو، موسسه‌ی مطالعه‌ی زبان‌ها و فرهنگ‌های آسيا وILCAA آفريقا).

·         کتاب و نوار صوتی چيدن سپيده‌دم ترجمه‌ی آزاد و اجرای اشعاری از مارگوت بيکل.

۱۳۶۷

·         سفر به آلمان: ميهمانِ مدعوِ دومين کنگره‌ی بين‌المللی ادبيات: اينترليت ۲ تحت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهای مجاور.

·         عزيز نسين، دِرِک والکوت، پدرو شيموزه، لورنا گوديسون و ژوکوندا بِلی و... ديگر مهمانان کنگره.

·         من دردِ مشترکم، مرا فرياد کن! عنوان سخنرانی شاملو در اين کنگره.

·         ُ شب شعر در کُل‌لوکيومِ ادبیِ برلين.

·         سفر به اتريش به دعوت دانشگاه اقتصاد وين و يورو آفريک اينستيتو، برای شب شعر و سخنرانی.

·         بازگشت به آلمان و اجرای شب شعر در شهر دانشگاهی گيسن.

·         سفر به سوئد به دعوت انجمن قلم (Pen) و دانشگاه يوته‌بوری.

·         شب شعر در «خانه‌ی مردم» استکهلم.

·         ديدار و صرف ناهار با هياءت رييسه‌ی انجمن قلم سوئد.

·         جلد اول مجموعه‌ی اشعار چاپ آلمان. انتشارات بامداد.

·         بازگشت به ايران.

۱۳۶۸

·         جلد دوم مجموعه‌ی اشعار چاپ آلمان. انتشارات بامداد.

·         اقامت در شهرک دهکده‌ی خانه، کرج.

۱۳۶۹

·         سفر به آمريکا: ميهمان مدعو سيرا ۹۰ توسط دانشگاه UC برکلی.

·         سخنرانی‌های نگرانی‌های من و مفاهيم رند و رندی در غزل حافظ.

·         دو شب شعر در UC برکلی.

·         شب شعر دانشگاه UCLA لوس‌آنجلس. در رويس هال.

·         شب شعر و سخنرانی در دانشگاه‌های شيکاگو، آن اربر ميشيگان، کلمبيا، واشنگتن، راتگرز، هاروارد، دالاس و آستين.

·         عمل جراحی در (يونيورسيتی هاسپيتال) بوستون روی مهره‌های گردن.

·         سه شب شعر در بوستون و UC برکلی به نفع زلزله زده‌گان ايران.

·         نگارش روزنامه‌ی سفر ميمنت اثر ايالات متفرقه‌ی امريق (اوکلند کاليفرنيا)

·         عمل جراحی دوم روی مهره‌های گردن (بوستون).

·         شب شعر در مدرسه‌ی ارامنه‌ی بوستون.

·         استاد ميهمان برای تدريس يک ترم در دانشگاه UC برکلی دانشجويان ايرانی به (زبان، شعر و ادبيات معاصر فارسی).

·         ديدار با پروفسور زاده (برکلی) کاليفرنيا.

·         دريافت جايزه‌ی Free Expression سازمان حقوق بشر نيويورک Human Rights Watch .

۱۳۷۰

·         شب شعر به نفع آواره‌گان کُرد عراقی در UC برکلی و UCSC لوس‌آنجلس به همراه محمود دولت‌آبادی (قصه‌خوانی) به دعوت انجمن فرهنگی کُردها (آمريکا).

·         مجله‌ی زمانه شماره‌ی اول به شاملو اختصاص دارد. (در سن هوزه، کاليفرنيا).

·         بازگشت از ايالات متحد آمريکا.

·         شب شعر به نفع آواره‌گان کُرد عراقی در دانشگاه وين (اتريش) به همراه محمود دولت‌آبادی (قصه‌خوانی) به دعوت انجمن فرهنگی کُردها (اروپا).

·         بازگشت به ايران.

·         ترجمه‌ی شعرهايی از لنگستون هيوز، اوکتاويو پاز (با حسن فياد).

۱۳۷۱

·         مجموعه‌ی اشعار مدايح بی‌صله، انتشارات آرش، در سوئد.

·         انتشار منتخبی از ۴۲ شعر شاملو به زبان ارمنی با نام من دردِ مشترکم در ايروان با ترجمه‌ی نُروان. ناشر: کانون فيلم ارمنستان.

·         قصه‌های کتاب کوچه، جلد اول در سوئد. انتشارات آرش.

·         کتاب گفت و شنودی با احمد شاملو، «ديدگاه‌های تازه» توسط ناصر حريری.

·         تدوين دوباره حرف آی کتاب کوچه براساس متدولوژی جديد.

۱۳۷۲

·         کتاب گفت‌وگو با احمد شاملو توسط محمد محمدعلی.

·         مجموعه‌ی جديد همچون کوچه‌يی بی‌انتها ترجمه‌ی شعر جهان (با ۲۰۰ شعر).

·         ترجمه‌ی مجدد غزل غزل‌های سليمان.

·         ترجمه‌ی مجدد گيل‌گمش.

·         انتشار گزينه‌ی اشعار (انتشارات مرواريد) با انتخاب آيدا.

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار، (دفتر چهارم الف)

۱۳۷۳

·         انتشار منتخبی از ۱۹ شعر شاملو به زبان سوئدی و فارسی با نام عشق عمومی Allom Fattande Karlik در استکهلم سوئد به ترجمه‌ي آذر محلوجيان. Azar Mahloujian ناشرانتشارات آرش.

·          انتشار منتخبی از ۱۹ شعر شاملو به زبان فرانسه و فارسی با نام سرودهای در عشق و اميد Hymnes damour et despoir فرانسه به ترجمه‌ی پرويز خضرايی: Ahmad Shamlou Version Francaise, Parviz Khazrai ناشر .Orphe La Diffrence

·         سفر به سوئد به دعوت ايرانيان مقيم سوئد برای برگزاری شب شعر.

·         شب شعر در کنسرتوسه به علت بيماری اجرا نمی‌شود.

·         يک ماه بعد شب شعر در يوته‌بوری.

·         دو شب شعر در اوسه جيمنازيومِ استکهلم.

·         از طرف تله‌ويزيون استکهلم با او مصاحبه انجام می‌شود.

·         بازگشت به ايران

·         انتشار شعرهای جديدی از حافظ، مولوی و نيما يوشيج به صورت نوار کاست با صدای شاعر.

۱۳۷۴

·         به پايان بردن ترجمه‌ی دن‌آرام. ۱۷/۷. شروع به بازخوانی و ويراستاری.

·         کنگره‌ی بزرگداشت احمد شاملو در دانشگاه تورنتو کانادا، روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۱۹۹۵ به سرپرستی انجمن نويسنده‌گان ايرانی کانادا.

·         انتشار منتخبی از ۶ شعر به زبان اسپانيايی با نام (Aurora) بامداد در مادريد، به ترجمه‌ی کلارا خانِس Clara Janes شاعر اسپانيايی.

۱۳۷۵

·         عمل جراحی روی عروق گردن انجام می‌شود (۱۹ فروردين).

·         انتشار پريا و دخترای ننه‌دريا با صدای شاعر. به صورت نوار کاست.

·         عمل جراحی روی عروق پای راست انجام‌می‌شود (اول اسفند).

۱۳۷۶

·         عمل جراحی روی عروق پا تکرارمی‌شود. (اول فروردين)

·         تکثير مجدد حافظ، مولوی، و نيمايوشيج به صورت CD با صدای شاعر.

·         . انتشار مجموعه‌ی اشعار در آستانه

·         تکثير مجدد پريا و دخترای ننه دريا به صورت CD با صدای شاعر.

·         پای راست شاعر را از زانو قطع کردند. ۲۶ اردي‌بهشت، بيمارستان ايران‌مهر.

·         دفتر هنر، ويژه‌ی احمد شاملو، سال چهارم، شماره ۸، مهرماه. در آمريکا. صاحب امتياز و سردبير بيژن اسدی پور، در .USA، NJ

·         کتاب کوچه، انتشارات مازيار، دفتر پنجم الف. قطع وزيری ۱۶۵۲ صفحه.

·         دفتر هنر، ويژه‌ی تقی مدرسی و احمد شاملو، سال چهارم، شماره ۹، اسفند . ۱۳۷۶. در آمريکا . صاحب امتياز و سردبير بيژن اسدی پور. در USA، NJ

·         در جدال با خاموشی، منتخب اشعار، اسفندماه. انتشارات سخن.

۱۳۷۷

·         ترجمه‌ی جديد گيل‌گمش را به پايان می‌برد.

·         بُن‌بست‌ها و ببرهای عاشق، منتخب اشعار. انتشارات يوشيج‌ـ ثالث.

·         کتاب کوچه، حرف ب، مجلد اول، انتشارات مازيار.

·         منتخبی از ۲۸ شعر شاملو به سوئدی: Baran Forlag Stockjolm, Dikter om Natten (شعرهای شبانه) Orers: Janne Carlsson & Said Moghadam

·         .کتاب کوچه (حرف ب) مجلد دوم ، انتشارات مازيار. قطع وزيری

·         کتاب کوچه (حرف ب) مجلد سوم ، انتشارات مازيار. قطع وزيری .

·         کتاب کوچه (حرف آ) در يک جلد. انتشارات مازيار.

۱۳۷۸

·         ۱۳۷۸ کتاب کوچه (حرف آ) در يک مجلد، انتشارات مازيار . قطع وزيری ۱۰۶۰ صفحه.

·         کتاب کوچه (حرف الف) جلد اول، انتشارات مازيار . قطع وزيری ۹۱۲ صفحه.

·         کتاب کوچه (حرف الف) جلد دوم، (اول فروردين).انتشارات مازيار . قطع وزيری.

·         کتاب کوچه (حرف پ) جلد اول، (اول فروردين).انتشارات مازيار . قطع وزيری.

·         کتاب کوچه (حرف پ) جلد دوم، انتشارات مازيار . قطع وزيری ۱۳۴۲ صفحه.

·         مجموعه‌ی آثار احمد شاملو دفتر يکم : شعر بخش اول انتشارات زمانه

·         مجموعه‌ی آثار احمد شاملو دفتر يکم : شعر بخش دوم انتشارات زمانه ( از قطعنامه تا در آستانه )

·         مدايح بی صله (مجموعه‌ی اشعار) انتشارات زمانه ( چاپ اول در ايران)

·         منتخبی از ۳۲ شعر شاملو به سوئدی borlom karleken در ۸۵ صفحه Baran Forlag Stockholm 1999 i tolking av: Janne Carlsson & Said Moghadam

·         منتخبی از ۲۷ شعر شاملو به سوئدی
OM jag vore vatten Azar Mahloujian

·         دريافت جايزه‌ي Stig Dagerman، آذر محلوجيان جايزه را به نمايندگی دريافت می‌کند.

۱۳۷۹

·         کتاب کوچه (حرف ت) جلد اول، انتشارات مازيار، قطع وزيری، ۵۹۶ صفحه.

·         حديث بی‌قراری‌ی ماهان ( مجموعه شعر) انتشارات مازيار.

·         پايان ترجمه‌های سه نمايشنامه از فدريکو گارسيا لورکا.
خانه‌ی برناردا آلبا
عروسی‌ی خون ( با بازبينی مجدد)
يرما.

·          منتخبی از اشعار Nima Yushij , Sohrab Sepehri , Ahmad Shamlu به زبان اسپانيائی
Tres poetas persas contemporaneo
ناشر
Icaria Poesia
Traduccion de Clara Janes , Sahan y Ahmad Taheri
.
edicion ,abril 2000

·         ساعت ۹ غروب روز يکشنبه ۲ مرداد در منزلش در دهکده روح‌اش پرواز کرد و از شکنجه‌ی تن آزاد شد.

۱۳۸۰

·         قصه‌های کتاب کوچه، چاپ اول، انتشارات مازيار.

·         کتاب کوچه، حرف ت، جلد دوم و اضافات، انتشارات مازيار، چاپ اول

 

Back to Home Page

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠