خاطراتي از بزرگان موسيقي ايران

بازگشت به صفحه اصلي

ليست خاطرات

نمايش خاطره

 1-  سماع قبل از ساز زدن وضو مي‌گرفت

 2-  خاطرات شجريان از عبدالله خان دوامي(1): شايد خطاي آن روز مرا...

 3-  خاطرات شجريان از عبدالله دوامي‌(2): بستن قرداد براي ضبط تصنيف‌

 4-  خاطرات شجريان از عبدالله خان دوامي(3): مرگ عبدالله دوامي‌

 5-  عبدالله دوامي‌

 6-  حبيب سماعي: داستاني حاكي از جنبه هاي معنوي موسيقي اصيل

 7-  غلامحسين درويش: تكيه كلام پدر

 8-  غلامحسين درويش: هنر و گذران معاش

 9-  غلامحسين درويش: كنسرت براي آسيب  ديدگان

 10- غلامحسين درويش: اين سه تومان را به همسايه ارمني بده!

 11- غلامحسين درويش: ازصبح تا الان تمرين نكرده ام

 12- محمد رضا شجريان: مي‌توانم به اين صدا اعتماد كنم

 13- محمد رضا شجريان: دستمزد شبي سي هزار تومان را رد كرد

 14- بنان، محمد رضا شجريان: از پس دشوارهاي راه مي‌تواني بر آيي؟

 15- محمد رضا شجريان: سرانجام به آموختن توفيق نيافتم

 16-  مهدي خالدي: با وساطت صبا از اخراج ما صرف نظر كرد

 17- بنان، رهي معيري، .. : سازي در حنجره داشت

 18- روح الله  خالقي: چرا نظر من را مي‌خواهند؟

 19- خالقي، وزيري: شيفتگي به وزيري

 20- علي خان نايب السلطنه: علي خان را در قفس انداختند!

 21- صبا: عاقبت اهلي شد!

 22- صبا: در تعقيب درويش

 23- حسين قوامي: مجبور شديم در مورد اين شيرينكاري توضيح بدهيم

 24- ميرزا حسينقلي: حيف از تو، براي اينها ساز بزني!

 25- كسايي، صبا، مرتضي محجوبي: بپاس جوانمرديتان ساز مي‌زنم!

 26- حسن  كسايي: برابري با بزرگترين تكنوازان دنيا

 27- احمد عبادي، حسين ملك: دو نفر كم، سه نفر زياد!

 28- احمد عبادي: خوشا به سعادت عبادي!

 

Back to Home Page

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠